eBook PDF / e-Pub Metamediji

Metamediji (Rating: 3.78 - 5886 votes)

Reading books Metamediji PDF Online Metamediji with other formats. Download and Read Online books Metamediji Online Merissa Heidelberg, Ebooks search download books in easy way to download Metamediji books for multiple devices. Lev Manovich full text books
Title:Metamediji
Format Type:Ebook
Author:Lev Manovich
Publisher:Centar za savremenu umetnost Beograd
ISBN:
ISBN 13:
Number of Pages:153
Category:Manga

Metamediji by Lev Manovich

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Metamediji sadr aj Umesto predgovora li na hronologija Arheologija kompjuterskog ekrana Automatizacija pogleda od fotografije do kompjuterskog vida Avangarda kao softver ta je digitalni film Baza podataka kao simboli ka forma Dejan Sretenovi stari novi mediji Terminolo ki re nik Bele ka o autoru Lev Manovi je jedan od vode ih teoreti ara novih medija profesor teorije i prakse digitalnih umetnosti na Kalifornijskom univerzitetu u San Dijegu U svojim istra ivanjima genealogije jezika novih medija Manovi mapira istorijske i teleolo ke trajektorije komunikacijskih reprezentacijskih i formalnih tehnika novih medija polaze i od poznatog na ela da nijedan medij ne deluje izolovano od drugih i da pronalazak svakog novog medija nu no referi e na prethodna iskustva

Black Box White Cube, Software Takes Command: Extending the Language of New Media, Software Takes Command, Info-Aesthetics, Soft Cinema: Navigating the Database, The Language of New Media, El software toma el mando, Metamediji, Naujųjų medijų kalba, Making Art of Databases